•  

  slider
 •  

  slider
 • slider

Opis ubezpieczeń

Ubezpieczenia OC

Dzięki  OC czyli odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie otrzymają osoby, którym wyrządziłeś szkodę np. w wypadku lub kolizji. Ubezpieczenie to chroni Cię skutecznie przed ewentualnymi roszczeniami osób, które z Twojej winy poniosły jakiekolwiek straty w związku z  ruchem pojazdu.Ty otrzymasz pieniądze wtedy, jeśli ktoś uszkodzi Twój samochód np.w kolizji. Towarzystwo zorganizuje również  holowanie dla Ciebie i poszkodowanego.

Ubezpieczenia AC

Kierowcy może się przydarzyć wiele rzeczy: wypadek, stłuczka, kradzież, zniszczenie karoserii przez grad… W razie problemów związanych z takimi zdarzeniami pomoże Ci  ubezpieczenie autocasco. Zakres podstawowy oprócz wykupienia amortyzacji i udziałów własnych można rozszerzyć o szereg klauzul np. ochronę utraty zniżki, stałej sumy ubezpieczenia, brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie, klauzula szyb i inne. OWU różnią sie w Towarzystwach dlatego my pomożemy Ci dobrać najlepszą ofertę.

NNW

Czasami wypadek to nie tylko uszkodzenie pojazdu. Dużo większym problemem jest utrata zdrowia lub nawet życia. Ubezpieczenie NNW czyli ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków to m.in. wypłata pieniędzy w razie uszkodzenia ciała lub śmierci oraz zwrot kosztów leczenia.

ASSISTANCE

Przytrafiła Ci się awaria lub wypadek? Potrzebujesz pomocy na drodze? Czasami podstawowe usługi assistance otrzymasz  bezpłatnie. Możesz skorzystać także z rozszerzonego pakietu assistance -tańszy razem z  ac. Dzięki niemu będziesz spokojny kiedy  np.:

-samochód się zepsuje lub zostanie skradziony,

-zatrzaśniesz kluczyki w samochodzie,

-zabraknie Ci paliwa,

-akumulator się rozładuje,

-złapiesz gumę,

-przepali się żarówka.

DOM

Masz dom albo mieszkanie ? A może je wynajmujesz? Może się tam zdarzyć wiele wypadków: pożar, włamanie, zalanie czy zwarcie instalacji elektrycznej. W razie niespodziewanych problemów w domu lub mieszkaniu pomoże Ci ubezpieczenie .

Jeżeli  nieumyślnie wyrządzisz szkodę innej osobie, np.:

 • włączona pralka zaleje mieszkanie sąsiada,
 • Twoje dziecko zarysuje lakier w czyimś samochodzie,
 • piesek wybiegnie na ulicę i spowoduje kolizję,
 • podczas jazdy rowerem potrącisz pieszego,:

poszkodowany otrzyma odszkodowanie dzięki ubezpieczeniu OC .

FIRMA

Kompleksowe ubezpieczenie  zapewnia ochronę:

 • całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo),
 • w zakresie odpowiedzialności cywilnej,
 • oraz dodatkową pomoc w postaci usług assistance.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, przepięć , dewastacji,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres tego ubezpieczenia np.: oc produktu , oc pracodawcy, oc poza RP
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: ubezpieczenie dotyczy sprzętu stacjonarnego i przenośnego, takiego jak laptopy lub telefony komórkowe, nośników danych i danych,
 • ubezpieczenie mienia w transporcie  (cargo) wraz z opcją załadunku i wyładunku towaru,
 • ubezpieczenie assistance np. pomoc fachowca, ochrona budynku po szkodzie,
 • ubezpieczenie od utraty zysku – warunkiem zaistnienia odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia utraty zysku jest wystąpienie szkody rzeczowej, powodującej zakłócenie lub przerwę w działalności gospodarczej ubezpieczonego przedsiębiorstwa, której skutkiem jest utrata przez to przedsiębiorstwo określonych korzyści finansowych.

FINANSOWE

Ubezpieczenie to dotyczy szczególnie przedsiębiorstw, które startują w przetargach oraz są zobowiązane do wniesienia wadium, gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji dobrego wykonania i prawidłowego usunięcia usterek, a które jednocześnie nie zamierzają zamrażać własnych środków pieniężnych. Ubezpieczeniem objęte są umowy przede wszystkim budowlane, począwszy od złożenia oferty przetargowej poprzez realizację zamówienia, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

Dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczeń finansowych

 • Wymienione wyżej rodzaje gwarancji zabezpieczają proces inwestycyjny począwszy od złożenia oferty przetargowej poprzez realizację zamówienia, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
 • Pozwolą na nieangażowanie własnych środków pieniężnych, które mogą w tym czasie „pracować” dla firmy.
 • Pozwolą na zachowanie płynności finansowej.
 • Zwiększają wiarygodność firmy.