•  

  slider
 •  

  slider
 • slider

Ubezpieczenia

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych fachowców, którzy swoje doświadczenie zdobywali przez lata oraz dla których dobranie dla Ciebie najkorzystniejszego ubezpieczenia to pasja.

Zapoznaj się z naszą ofertą!

Ubezpieczenia komunikacyjne (indywidualne i flotowe)

 • OC komunikacyjne – obowiązkowe
 • Auto Casco
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • Auto-szyby
 • Assistance

Ubezpieczenia majątkowe:

 • mienie osób fizycznych: domy, lokale, ruchomości, OC w życiu prywatnym
 • mienie firmowe: budynki, środki obrotowe, wyposażenie
 • ubezpieczenia rolne
 • sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk
 • Cargo-mienie w transporcie
 • ubezpieczenia turystyczne – koszty leczenia
 • ubezpieczenie budowy

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC):

 • OC deliktowa (za szkody wyrządzone osobom trzecim)
 • OC kontraktowa (za szkody wynikające z nienależytego wykonania kontraktu/zobowiązania lub jego niewykonania
 • OC pracodawcy
 • OC za produkt w kraju i w eksporcie
 • OC zawodowe: lekarzy, projektantów, biur rachunkowych i inne
 • OC przewoźnika drogowego :krajowego i zagranicznego

Ubezpieczenia finansowe:

 • gwarancje wadialne, należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad i usterek

Ubezpieczenia życiowe, życiowo-emerytalne